Yüksek Lisans Tezi İzmir Tez Merkezi

Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans Tezi, 4 yıl süren lisans eğitiminin ardından akademik kariyer sahibi olmak ya da yüksek lisans mezunu olmak için alınan yüksek lisans eğitim sürecinde özgünlük gerektiren ve bitirme tezlerine nazaran daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardır. Yüksek Lisans araştırmalarının kapsamlı ve doğru bilgileri içeren kaynaklardan oluşmasının yanı sıra tez yazımının akademik bir dille yazılması da tez yazım sürecinde son derece önemli konulardan biridir. Bu noktada Yüksek Lisans öğrenimine devam eden öğrencilerin veya çalışanların bu süreçte ne yapılması ve hangi yolların izlenmesi gerektiği konusunda danışmanlık hizmeti almaları, sürecin çok daha rahat, hızlı ve güvenilir bir şekilde ilerlemesinde kolaylık sağlayacaktır.

Yüksek Lisans Tezi, belirli bir fikri ya da görüşü savunmak amacı ile iddia niteliğinde ortaya konulmaktadır. Bu doğrultuda araştırma sürecinde savunulan fikirlerin bilimsel verilere dayandırılması yüksek lisans tezlerinin en önemli unsurlarından biridir. Verilere dayandırılarak öne sürülen bu iddia ise tartışılarak bir hipotez ile sonuçlandırılmaktadır. Yüksek Lisans Tezlerinde genel olarak istatistiksel analizlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Gerçekleştirilen istatistiksel analizler sonucunda elde edilen bulguların yorumlanması ile olumlu veya olumsuz olarak sonuca varılmaktadır. Bu sürecin sonucunda ise ortaya farklı bir bilimsel bir bakış açısı konulmaktadır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bununla birlikte Yüksek Lisans Tezinin yazım sürecinde kullanılan dilin özgün bir nitelikte olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir. Zira Yüksek Lisans Tezi yazım sürecinde kişinin gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda elde ettiği bilgileri ağırlıklı olarak kendi yorumu ile yazması gerekmektedir. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar sonucu değinilen kaynaklara atıf yapılması zorunluluğu söz konusudur. Aksi takdirde çalışmada intihal olgusu ortaya çıkmaktadır. Bir başka söylemle, çalışmada başka bir kaynaktan alınan bilginin direkt olarak alınarak yazılması bilgi hırsızlığı olarak nitelendirildiği için çalışma onaylanmayacaktır. Bu noktada tez yazım sürecinde intihal kuralları dikkate alınmalıdır.

Kurumumuz, yüksek lisans tezi yazma talebinde bulunan öğrencilere en iyi hizmeti sunmakta, bütün bilimsel kurallar ve intihal kuralları kapsamında tez yazım sürecini gerçekleştirmektedir. Ayrıca kurumumuz yüksek lisans aşamasında olan öğrencilere danışmanlık hizmeti vermeye başladığı an itibari ile bu süreç boyunca öğrenciyle iletişim halinde olmaktadır.

Yüksek Lisans Tezi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Bu noktada izlenecek ilk adımda öğrencilerin resmi danışmanları ile konu belirlemeleri ve belirlenen konuya ilişkin kaynak araştırması yaparak tez önerisi hazırlaması gerekmektedir. Tez önerisi, tezin taslağı niteliğinde olan ve çalışmanın amacı, önemi, yöntemi, temel kaynakları gibi bölümleri içeren bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgiler, tarafımızdan hazırlandıktan sonra resmi danışmanınıza sunma aşamasına gelmiş olmaktadır. Resmi danışman ile yapılan görüşme sonrasında tez önerisinin onayı alındıktan sonra tezin yazım aşamasına geçilebilmektedir. Tez yazım sürecinde sürekli olarak danışman ile irtibat halinde olunmasını ve danışman hocanın onayı alınmadan herhangi bir işlem yapılması önermediğimiz bir durumdur.

Tez Yazım Aşamasında Sunduklarımız

Yazım aşamasında ulusal ve uluslararası kaynakların toplanması, derlenmesi ve gerekli çevirilerin yapılması ile geniş kapsamlı bir araştırma gerçekleştirilmektedir. Ulaşılan kaynakların tümü, hesap verebilirlik ve açıklık ilkemize göre dosyalanarak, siz müşterilerimizle paylaşılmaktadır. Böylelikle danışmanınız, yazmış olduğunuz Yüksek Lisans Tezinde atıfta bulunduğunuz kaynakları göstermenizi talep ettiğinde, tarafımızdan iletilen kaynakları hocanıza gösterebilirsiniz. Ayrıca danışman hocanız tarafından verilen düzenlemeleri tarafımıza iletmeniz halinde hocanızın dönüşlerine göre istenilen düzenlemeler mümkün oldukça hızlı bir süre zarfında yapılarak tarafınıza gönderilmektedir. Tez yazım sürecinde tezinizi yazan personel ile gerek yüz yüze gerekse telefonda görüşme şansınız olduğu için çalışma hakkında bilgi alma ve aklınıza takılan soruların cevabını dilediğiniz zaman alabilirsiniz. Bunun yanı sıra yüksek lisans tez yazım süreci boyunca danışman onayı alarak aşamalar halinde ilerlediğimiz için siz müşterilerimizin mağdur olma olasılığını minimuma indiriyoruz.

Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...