Uzmanlık Tezi

Uzmanlık Tezi

Uzmanlık eğitiminin temel koşullarından birini oluşturan Tıpta Uzmanlık Tezi hazırlama süreci, uzmanlık eğitimi almakta olan araştırma görevlilerine bilimsel üretim yapabilme becerisi kazandırmanın yanı sıra araştırma, yürütme ve yorumlama açısından becerilerini geliştirebilmeleri için de önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlık Tezi hazırlanması sürecinde, özellikle uluslararası kaynakların araştırılması ve çevirilerin yapılması , hipotezlere yönelik istatistik analizlerin gerçekleştirilmesi ve ve yapılan analizler sonucunda ortaya çıkan bulguların, alan yazında yer alan diğer çalışmalarla karşılaştırılarak yorumlanması gerekmektedir. Kurumumuz Uzmanlık Tezi yazım aşamasında alan yazın karşılaştırılmasını temel alan tartışma bölümünün hazırlanması gibi birçok konuda siz müşterilerimize yüksek kalitede ve özgün hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin yanı sıra kurumların belirlediği tez yazım yönergelerine göre gerekli düzenlemelerde de müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

Uzmanlık Tezi Zorunlu mudur ?

Asistanların uzman olabilmeleri için uzmanlık eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamaları tek başına yeterli olmamaktadır. Zira alınan eğitimin sonunda esasen çalışmalarının da bir meyvesi niteliğinde olan bir tez hazırlamak zorundadırlar. Uzmanlık öğrencilerinin ana dalda uzmanlık eğitimi bitirme sınavına girebilmesi için Uzmanlık Tezi hazırlamaları zorunludur. Bu doğrultuda uzmanlık eğitimi sürecinin ilk döneminde öğrenciye bir tez konusu verilerek, tez danışmanı belirlenmektedir. Uzmanlık Tezinin en geç uzmanlık eğitimi süresinin bitiminden üç ay öncesinde ilgili kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

Uzmanlık eğitim sürecinde uzmanlık öğrencisinin almış olduğu teorik bilgileri uygulamaya geçirdiği hastane stajlarının yoğun bir tempoda geçmesi ve nöbet tutma zorunluluklarının da olmasından dolayı Uzmanlık Tezini yazmaları için uygun bir zamanlarının olmaması, öğrencileri en çok zorlayan durumlardan biridir. Bu noktada kurumumuz Uzmanlık Tezini yazmak için zaman bulamayan bireylerin bu süreci rahatlıkla atlatabilmeleri için en iyi hizmeti sunmaktadır.

Tıpta uzmanlık tezi yazımının diğer tezlerle (yüksek lisansdoktora) benzer bir formata sahip olması ile birlikte yüksek lisans ve doktora tezlerine göre daha özel ve uzmanlık alanı gerektiren bir süreç olduğu bilinmelidir.

Ayrıca Uzmanlık Tezinde gerek literatürlerin önemli bir kısmının İngilizce olması, gerekse de yapılan çalışmadan elde edilen bulguların analizlerinin yapılıp yorumlanmasında yaşanan güçlüklerden dolayı son derece zorlu ve zahmetli bir süreçtir. Doktorların diğer meslek gruplarına göre iş yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda tez yazımı adeta bir işkenceye dönüşebilmektedir.

İzmir Tez Merkezi Uzmanlık Tezi Hizmeti

Kurumumuz ile çalışmaya başlama kararı alırsanız, siz müşterilerimize en kaliteli hizmeti sunacağımızın garantisini veriyoruz. Çünkü yazım sürecinde sizin aracılığınız ile resmi danışman hocanızın taleplerini yerine getirerek çalışmayı sonlandırıyoruz. Ayrıca orijinal bir araştırma sorusu belirlenerek başlayan Uzmanlık Tezi yazım aşamasında tezlerin ilgili Fakülte Dekanlıkları tarafından belirlenen biçimsel ölçütleri (yazım kuralları) dikkate alınmaktadır. Bununla birlikte çalışmanın yazım aşamasında intihal kurallarını da göz önünde bulundurarak içerik yazımını tamamlıyoruz.

Her halükarda intihal oranının belirlenen orana göre yüksek çıkması durumunda, ücretsiz bir şekilde intihal düşürme işlemeni yerine getirme garantisi de sunuyoruz. Bu doğrultuda her zorlu durumda olduğu gibi tez yazımında da çevrenizde danışabileceğiniz birilerini arıyorsanız bizimle iletişime geçerek profesyonel ekibimiz ile yüz yüze yapacağınız görüşmeler aracılığıyla en başarılı sonuca ulaşabilirsiniz.

Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...