Makale Hazırlama

Makale Hazırlama akademik yaşamda gerçekleştirilmesi zorunlu olan birçok bilimsel çalışmalardan biri olan makale hazırlama konusunda bir danışmana ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı dergilerde yayınlanacak olan makaleler açısından makale içeriğine ilişkin literatür araştırması, yazım, analiz ve belirli yönergelere göre şekilsel olarak yapılması gereken düzenlemeler gibi pek çok konuda öğrenci ve akademisyen arkadaşlarımıza yardımcı olmaktayız. Ayrıca yazılan lisans, yüksek lisans ve doktora tezlerinin makaleye çevrilmesi konusunda da sizlere uygun desteği sunmaktayız.

Şekilsel düzenlemeler veya belirli ilavelerin yapılması söz konusu olan çalışmalarda, gerekli belgeleri ofisimize getirerek, düzenlemeleri veya ilaveleri yapacak çalışma arkadaşlarımızla yüz yüze görüşme şansınız bulunmaktadır. Böylelikle çalışmaların daha sağlıklı yürütülmesi sağlanmaktadır.

Makale Türleri
 • Araştırma Makaleleri: Orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan yazılardır. Çalışmanın bilime katkısı olmalıdır. Temel ve uygulamalı bilim alanlarında teorik, hesaplamalı ve deneysel özgün bilimsel çalışmalardan oluşur. En fazla 20 sayfa olması önerilir.
 • Lisansüstü Tez Makaleleri: Yüksek lisans veya doktora tezinden çıkartılan özgün bilimsel araştırma sonucu yazılan makalelerdir. En fazla 15 sayfa olması önerilir.
 • Derleme ve Tarama Makaleleri:  Yeterli sayıda bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan yazılardır. Temel ve uygulamalı bilim alanlarında tüm gelişmeleri ile birlikte son bilimsel çalışmalardaki teknik ve uygulamalar değerlendirilir. En fazla 20 sayfa olması önerilir.
 • Editöre Mektup: Dergide yazılmış araştırma makalesi için editöre yazılmış ek bilimsel katkı, yorum ve eleştiri getiren makalelerdir. En fazla 3 sayfa olması önerilir.
Makale Yazımında Önemli Hususlar

Makale Başlığı: Başlık olabildiğince kısa ve öz, içeriği en iyi şekilde yansıtacak özellikte olmalıdır. Başlıklarda kısaltma, olağan dışı ve eski kavramların / terimlerin kullanılmaması gereklidir.

Özet / Abstract: Bir makalenin özeti, okuyucunun makale bütününe ilişkin genel bilgi sahibi olmasını sağlar. Açık ve yalın bir dille yazılması gereken özet bölümü; amaç, yöntem, temel bulgular ve sonuç-öneriler bölümlerinin her birine ait kısa bilgileri içermelidir. Yapılmış bir çalışmaya atıf yapılması nedeniyle geçmiş zaman diliyle yazılmalıdır. Yayınlanması gereken dergi vb. platformun kurallarına bağlı olmakla birlikte genellikle 250 kelimeyi geçmemesi istenir. Başvurularda özet bölümünün gönderilmesi nedeniyle bu bölümün yeterliliği ve açıklayıcılığı iyi olmalıdır. Abstract bölümü, özet bölümünde yazılanların İngilizce çevirisini kapsamaktadır. Ancak bazı araştırmalarda genişletilmiş özet (Extended Abstract) koşulu da bulunmaktadır.

Makale Metni: Makalede yer alan bilimsel açıklamalar açık ve yalın olmalıdır. Açıkça sunulan bir araştırma probleminin ele alınması ve bu probleme yönelik çözüm önerilerinin getirilmesine odaklanmalıdır. Problemin açıklanmasında ve konuya ilişkin bilgilerin verilmesinde genellikle geniş zaman kullanılır. Bilimsel bir makalede iddialı cümleler veya ifadeler yerine olası, öz ve herkes tarafından anlaşılabilir yorumlara yer verilmelidir. Çalışmalara yapılan atıfların yazım kurallarına uygun (APA vb.) gösterimi ve kaynakçada belirtilmesi zorunludur. Aksi halde intihal konusunda önemli sorunlara yol açabilir.

Makale Yazımındaki Aşamalar
 • Çalışma Alanının Belirlenmesi,
 • Çalışmanın Amacı ve Kapsamının Belirlenmesi,
 • ULAKBİM, DERGİPARK, ACADEMIA ve GOOGLE AKADEMİK gibi veri tabanlarından Literatür Tarama / Kaynak Araştırmasının Yapılması,
 • Literatür Kaynaklarının Derlenmesi,
 • Literatürdeki Problemi Destekleyecek Bir Saha Çalışmasının (anket, görüşme vb.) Yapılması ve Bulguların Analiz Edilmesi,
 • Analizler Sonucunda Elde Edilen Bulguların, Diğer Literatür Bulguları ile Karşılaştırılarak Tartışılması,
 • Çalışmanın Amacına Yönelik Elde Edilen Sonuçların Vurgulanması ve Öneriler Sunulması,
 • Yabancı Dildeki Eserlerin Türkçeye Çevrilerek Kullanılması,
 • Makale Yazım Kılavuzundaki Teknik Bilgiler ve Şablon Özelliklerine Göre Yazılması,
 • Metin İçi Atıfların Tümünün Kaynakça Bölümünde Yazım Kurallarına Göre Belirtilmesi.
Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...