İntihal Nedir ?

İntihal oranını azaltma işlemi, yazılmış bir tezin veya metnin danışman hocanız tarafından turnitin programı ile taraması sonucu ortaya çıkan benzerlik oranıdır. İntihal çıkan bir tez çalışmasında daha önceden yapılmış olunan diğer çalışmalar ile arasındaki benzerlik oranı denetlenmektedir. Günümüzde tüm üniversitelerin enstitüleri, yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı olan ve tez teslim aşamasındaki öğrenciler için teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu teslim alma zorunluluğuna sahiptir.

İntihal; hırsızlık ve başkalarının fikirlerinin veya kelimelerinin kendinize ait gibi kullanılması, atıflar olmadan kaynakların kullanımı, literatür hırsızlığı ve bir fikrin başka bir kaynakta mevcutken bazı fikirleri kişinin kendisine ait ve yeni bir fikirmiş gibi sunması anlamlarına gelmektedir. İntihal yasal bir suç olarak nitelendirilmektedir. Akademik araştırmalarda ortaya çıkabilen intihalin belirlenmesinin birçok yolu vardır. Dünya çapında binlerce kitabın, derginin, bildirilerin, internet kaynaklarının ve diğer metinlerin varlığı ve bu kaynaklara erişim kolaylığı, bu sorunu daha da önemli hale getirmektedir.

Kelimelerin ve metinlerin tekrar kullanımı ile oluşan intihal, bilgisayar destekli programlarla kolayca kontrol edilebilir. Bu tür programları kullanmanın yüksek maliyeti, düşük bütçeli dergiler ve gelişmekte olan ülkelerde kullanım için önemli bir sınırlamadır. iThenticate® yaygın intihal tespit programlarından biridir. Türkiye’de yüksek lisans ve doktora tezlerinin intihal tespitinde en sık kullanılan program Turnitin’dir.

İntihal Türleri
  • Klonlama: Bir başkasının çalışmasını, kelimesi kelimesine kendisininmiş gibi gösterme eylemi.
  • Kopyalama: Değişiklik yapmadan tek bir kaynaktan önemli miktarda metin içeren yazılı bir bölüm almak.
  • Bul ve Değiştir: Bir metinde kaynağın yalnızca anahtar kelimelerini ve bazı cümlelerini değiştirirken, temel içeriğini aynı tutmak.
  • Remix: Diğer kaynaklardan yapılan yorumlama ile içeriğin uygun bir şekilde birbirine uyarlanması eylemi.
  • Recycle: Bir kişinin kendisine ait önceki çalışmasından kaynak göstermeden önemli miktarda alıntı yapmak.
  • Hibritleme: Bir metinde atıfta bulunulmuş olan kaynaklardan alıntı yapılmadan, mevcut kaynaktaki yazılmış metinlerin birleştirilmesi.
  • Mash Up: Uygun atıf yapmadan birkaç farklı kaynaktan kopyalanan materyalin bir karışımı.
  • Hatalı Kaynak: Atıfta bulunulan metnin orijinal kaynaktaki bilgiyle örtüşmemesi veya o kaynakta bulunmaması.
İntihal Oranı Yüksek Çıkarsa Ne Olur?

İzmir Tez Merkezi olarak yapmış olduğumuz lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık tezi ve diğer akademik çalışmalarda, intihal oranının istenen düzeylerin altında çıkmasının garantisi vermekteyiz.

İntihal oranının belirlenmesinde sırasıyla; Ödevin Sisteme Tanımlanması Ödevin Turnitin Sistemine Yüklenmesi, Ödevlerin Turnitin’de Değerlendirilmesi, Orijinallik Raporunun Çıkarılması ve Raporun Bildirilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Üniversitelerde intihal oranının yüksek lisans tezleri için kaynakçalar hariç ve alıntılar dahil olmak üzere %20’nin altında olması beklenmektedir. Doktora çalışmalarında veya spesifik araştırmalarda ise, bu oranın çok daha düşük olması önemlidir.

İntihal Oranını Azaltma

Kendi yapmış olduğunuz tezinizin İntihal Oranını Azaltma konusunda da sizlere destek sunmaktayız.

İntihal, gelişmiş ülkelerde bile yaygındır ve bireyler tez, makale vb. yazarken dürüst olmaktan kaçınılabilir. İntihali azaltmanın yollarından en temeli kendi kelimelerinizle özgün cümleler kurmaktır. Ayrıca atıf yapılan ve kaynakçada yer alan tüm araştırmaların tez veya dergi yönergelerine uygun olarak referanslanması gereklidir. Kopyala-yapıştır tipi yazı yazmaktan kaçının ve literatürdeki diğer makalelerle olan benzerlikler için her zaman bir intihal programı kullanın.

Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...