Tez Nasıl Yazılır ?

Tez Nasıl Yazılır ? sorusuna geçmeden önce Tez yazımı, uzun süreli ve zahmetli bir süreçten geçmektedir. Belirli kurallar çerçevesinde şekillenerek ilerleyen tez yazım sürecinde dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar yer almaktadır.

Tez Nasıl Yazılır ? Tez yazmaya başlamadan önce Tez danışmanını seçmek konusunda doğru danışman hoca ile çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekmektedir.

Tezinizin konusunu seçerken ilgi duyduğunuz bir konu üzerine yoğunlaşmalısınız.

Seçim yaptığınız konuyu belirli çerçevede sınırlandırmanız gerekmektedir.

Hipotezlerinizi belirli bir kuramsal temele dayandırarak araştırmalarınızı sürdürmeniz ve içeriğini geliştirmeniz gerekmektedir.

Kaynaklarınızı gerek basılı gerek görsel olarak kullanabileceğiniz kitap, dergi, makale, rapor, gazete, seminer, kongre, bildiri ve gerektiğinde internet kaynakları gibi tezinizin konusu ile ilgili tüm kaynaklardan faydalanabilmeniz gerekmektedir.

Yukarıda dikkat etmeniz gereken bu hususlar ardından hipotez(ler)iniz çerçevesinde yapmış olduğunuz literatür taraması ve not alma süreçleriniz sonunda tezinizi yazmaya başlayabilirsiniz.

önce , wpntr tarafından
tez nedir

Tez Nedir ?

Tez Nedir sorusuna cevap olarak tez, diğer bir adıyla sav, belli ön bilgilerden yola çıkarak akıl çerçevesi içinde mantıksal olarak yorumlanabilen ancak henüz kanıtlanmamış, bilimsel araştırma sonucunda doğrulanması hedeflenen düşünceler olarak tanımlanabilir. Yani tez nedir dediğimizde aslında tez, kendisini bir iddiaya dayandırarak bir öneri dile getirmektir. Yüksek Lisans sürecinde öğrencilerin yazması beklenen tez, öğrencinin araştırma yeteneğini geliştirmesi ve gerçekleştirdiği araştırma sonucunda bilime pozitif bir etki yapmasıdır. Tez yazım sürecinde bilim dünyasına yeni bir soluk getirmek ya da hali hazırda tartışılan konular üzerinde yeni yorumlar yapmak önemlidir.

Tez yazımı akademik çalışmaların meyvesi olarak düşünülebilir. Uzun süren araştırmalardan ve çalışmalardan sonra bu birikimi harmanlanır ve ortaya bir tez çıkar. Tez yazmanın belirli aşamaları bulunmaktadır. Bu aşamaların önemlilerinden biri de intihal işleminden geçirilmesidir. İntihal nedir diye merak ediyorsanız konu hakkında oluşturduğumuz içeriğe göz atabilirsiniz. İntihal işleminden başarılı bir şekilde geçen tezlerin savunması yapılabilmektedir. Savunma aşaması da başarılı bir şekilde geçildikten sonra tez başarılı bir şekilde tamamlanmış olur. 

Tez nedir ve tez çeşitleri

Akademik seviyeye göre tez çeşitleri bulunmaktadır. İlk etap, eğer lisans eğitimi görüyorsanız lisans tezidir. Lisans tezinde öğrencilerden bilime bir katkı yapmaları ya da yeni bir yorumlama yapmaları beklenmez. Bu öğrenciler için önemli olan bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenmek ve başarılı bir şekilde uygulamaktadır. Aynı zamanda yüksek öğrenimine devam edecek olan öğrenciler ileride yoğunlaşacakları konu üzerine bir lisans tezi yazarak konu hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bir sonraki aşama Yüksek Lisans Tezidir. Lisans tezinden farklı olarak Yüksek Lisans tezinde öğrencinin bilime bir katkı yapması beklenmektedir. Çünkü Lisans tezi ile birlikte akademik çalışma yöntemlerini kavramış olan öğrenci bu aşamada bir konu üzerine uzmanlaşmaya başlamıştır. Yüksek Lisans tezlerinin bilime katkı yapması beklenmektedir ancak bir problemi farklı bir örneklemde ele alınabilmektedir. Doktora tezleri daha kapsamlı olmamasının yanı sıra tamamen özgün bir yapıda olmalıdırlar.

Tezlerde istatistiksel araştırma yöntemleri kullanılması gerekmektedir. Tamamen belli bir konu üzerinde durmayı amaçlayan doktora tezlerinin yazımında yabancı kaynak kullanım oranının yüksek olması da oldukça önemlidir. Tez yazarken karşınıza bir takım kavramlar ortaya çıkmaktadır. Literatür, Hipotez, Teori, Yasa  vb. gibi kavramlar konuya yabancı olan kişilerin sıklıkla karıştırdığı kavramlardır.

önce , wpntr tarafından

Literatür Taraması Nedir ?

Literatür taraması, araştırılan bir konuda diğer araştırmacıların ulaştığı sonuçlara ulaşılması ve değerlendirilmesi sürecidir. Bu sürecin amacı ise mevcut durumun etraflıca öğrenilmesidir.

önce , wpntr tarafından
Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...