Editörlük hizmeti kitaplar, dergiler, gazeteler ya da web sitelerinde yayınlanması planlanan bir içeriğin veya metnin planlanması, gözden geçirilmesi ve revize edilmesidir. Editörlük hizmeti tüm içeriğin doğru dil bilgisi, imla ve söz dizimi ile yazıldığından emin olmayı sağlayan dil becerisi gerektirmektedir. Metinlerde hataya yer vermemek ve yayın tarzıyla uyumlu olmak için detaylı bir çalışma yapılmalıdır. Editörlerin yazara yardımcı olabilecek ve yönlendirecek güçlü bir iletişim becerisi olması gerekir. Editörlük özellikle yazı işleri için ihtiyaçları ve talepleri karşılamak bakımından çok büyük öneme sahiptir. Bu nedenle İzmir Tez Merkezi olarak kitap, makale ve benzer metinlerin içerik ve şekil düzenlemesi konularında profesyonel editörlük hizmeti sunmaktayız.

Tez ve Makalelerin Düzenlenmesi

Akademik alanda sunulan tezlerin ve makalelerin düzenlenmesi kapsamında yazım hatalarının, noktalama işaretlerinin, dil bilgisi kurallarının, anlam ve paragraf bütünlüğünün, bozukluklarının veya geçişlerinin kontrol edilmesi sağlanmaktadır. Akademik dil olarak adlandırılan dil, bir metnin tüm okuyucular tarafından okunduğunda aynı şekilde anlaşılabilir olmasını ve sadeliğini temsil etmektedir. Akademik dilin çok sayıda terimi içeren karmaşık ve uzun cümlelerden oluşan bir yapıda olması, tezi okuyan kişiler açısından birçok olumsuzluk oluşturur. Bunun en önemlileri zaman kaybı ve anlaşılabilirliğin azalmasıdır. Ayrıca tez yazım yönergelerine göre tez metinlerinin uygunluğu, editörlük hizmetlerine duyulan ihtiyacı son derece arttırır. Mezuniyet açısından tez yazım kurallarına uygunluk, tezin içeriğine yakın bir öneme sahiptir.

Tez veya makale yazım formatları oldukça fazla ayrıntı içerebilen ve çok dikkatli okunması gereken dokümanlardır. Akademik bir araştırma yürütülürken, önemsiz gibi görünen birçok ayrıntı bu aşamada önem kazanmaktadır. Yazım kurallarında dikkat edilmesi gereken başlıca kurallar arasında yazı puntoları ve fontları, paragraf girintileri ve aralıkları, atıfların metin içinde gösterim tarzı ve kaynakça yazımı yer almaktadır. Bu temel hususların tamamı, tüm tez ve makale yazım yönergelerinde belirli standartlar tarafından belirlenmiştir.

İzmir Tez Merkezi olarak Türkiye’deki birçok üniversitenin farklı enstitüleri tarafından belirlenen yönergelere göre enstitü formatına uyarlama ve düzenleme hizmeti sunduk. Genellikle lisansüstü öğrenciler, akademisyenler ve çalışma hayatında önemli pozisyonlarda olan müşterilerimize akademik çalışmaları konusunda editörlük hizmeti sunmaya devam etmekteyiz.

Proofreading (Düzeltme Okuması)

Proofreading, bir metnin belirli bir formata göre düzenlenmesi sonrasında ve basım öncesinde hataların kontrol edilmesine dayanmaktadır. Bu aşamada genellikle daha önceden yapılan bir düzenlemenin son şekli incelenmektedir. Diğer bir ifadeyle proofreading, bir metni bir platformda paylaşmadan, danışman, jüri veya enstitüye teslim etmeden ya da başka bir okuyucuya gönderilmeden önce yapılan son işlemdir. Metne ait sayfa numaraları, üst bilgiler, yazım hataları ve atlanan hususlar basılı metin ile düzenlenen metnin kopyasının karşılaştırılmasını içerir.

Tezlerde ve makalelerde proofreading, düzenlemeler esnasında gözden kaçırılan veya oluşan küçük hataları ortaya çıkarır. Tez veya makale metninin yer aldığı bir belgenin son düzenlenmiş hali üzerinden gramer hataları ve biçimsel hataların bütünüyle giderilmesini sağlar.

Web Sitesi İçerikleri

Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...