Doktora Tezi Hazırlama

Doktora tezi, doktora ders dönemi bittikten sonra tez dönemine geçebilmeniz için yeterlik aşamasını geçmeniz gerekmektedir. Yeterlik sınavı yılda 2 kez yapılır. Öğrenci ilk etapta yazılı sınava alınır. Yazılı sınavda başarılı olanlar sözlü sınava girerler. Sözlü sınavdan da başarılı olanlar tez dönemine geçerler. Doktora yeterlik sınavını geçemeyenler 6 ay sonra tekrarlanacak yeterlik sınavına tekrar girerler. Yeterlik sınavından başarıyla geçen öğrencilerin danışman önerisi ve ilgili anabilim dalı başkanı onayıyla belirlenecek tez izleme komitesi üyelerine dair öneri listesi, temin edilecek diğer gerekli formlarla birlikte ilgili enstitüye teslim edilir ve doktora tez süreci başlar.

Doktora Tezi Süreci

Tez süreci, yüksek lisans aşaması ardından başlayan ve yüksek düzeyde araştırma, planlama ve değerlendirme becerileri gerektiren bir eğitim süreci olarak tanımlanmaktadır. Doktora tezleri;

 • Güncel konulara yönelik özgün çözüm önerilerinin belirlenmesi,
 • Yeni ölçme ve değerlendirme araçlarının geliştirilmesi,
 • Daha önce keşfedilmemiş bir çalışma alanında önemli bulguların elde edilmesi,
 • Bilimsel alanda birçok akademisyen/araştırmacı vb. tarafından kabul edilen teorilerin geçerliliğinin sorgulanması gibi birçok amaca sahiptir.

Doktora Tezi çalışmaları yüksek bilgi düzeyi, yaratıcılık ve kalite gerektirmesi nedeniyle uzun uğraşlar ve titizlik gerektirmektedir.

Doktora Tezi çalışmalarında İzmir Tez Merkezi olarak bu süreçte danışmanlık ve yazım hizmetlerimizden gerek ofisimizde gerekse mail ve telefon aracılığıyla profesyonel bir şekilde faydalanabilme imkanınız bulunmaktadır.

Doktora Tezi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Doktora, ileri düzey araştırma becerilerinin kazanılmasını hedefleyen bir eğitim sürecidir. Hedef problem doğrultusunda planlama, geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde profesyonellik kazanılan bir süreçtir. Bu süreçte hedeflenen kazanımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Uzun süredir çözümlenememiş sorunlara hiç denenmemiş yollar kullanarak orijinal çözümler sunma
 • Alanda uygulaması yapılmamış bir teorinin uygulamasını yaparak geçerliğini test etme
 • Herkes tarafından kabul görmüş bir teorinin zayıflıklarını keşfederek alanda tekrar sorgulanmasını sağlama
 • Yeni ölçme ve değerlendirme araçları geliştirme
 • Çığır açacak bir keşifte bulunma
 • Yeni bir alanın oluşmasına öncülük etme
 • Gerçek anlamda araştırma yapmayı öğrenme
Sağlıklı Bir Tezin Temel Aşamaları

Birinci Aşama: Bir konu belirlemeden önce güncel yaşamdaki bir probleme yönelik mevcut durum hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla literatürde bu problemin çözümüne yönelik benzer çalışmaların mevcut olup olmadığını incelemek veya bu probleme yönelik farklı yöntemlerin kullanılabilirliğini sorgulamak.

İkinci Aşama: Literatür taraması ardından probleme yönelik yetersiz olarak görülen bir konuyu tez konusu olarak seçmek.

Üçüncü Aşama: Seçilen tez konusuna yönelik problem cümlelerinin belirlenmesi, varsa alt problemlerin ortaya konması, problemin çözümüne yönelik materyalin veya yöntemlerin belirlenmesi, çalışmanın varsayımları ve sınırlılıklarının ifade edilmesi.

Dördüncü Aşama: Her üniversitenin kendine özgü olan tez yazım kılavuzu çerçevesinde tez yazımına ve uygulama/analize başlamak.

Bir Doktora Tezinin Sahip Olması Gereken Minimum İçerik:

 • Başlık
 • Özet
 • İçindekiler Listesi
 • Giriş
 • Literatür
 • Yöntem
 • Bulgular ve Tartışma
 • Sonuç ve Öneriler
 • Kaynaklar
 • Ekler

Doktora ile Yüksek Lisans Arasındaki Farklılıklar
 • Yüksek Lisans (Master) ise İngilizce bir kelime olup Türkçe’deki karşılığı Yüksek Lisans dır,
 • Yüksek lisans eğitimi, kişinin eğitim aldığı branşta uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) ispat etmesiyle tamamlanır.
 • Yüksek lisans eğitimi, kişinin branşta uzmanlaşması ve bunu bilimsel bir makale-tez ile ispat etmesiyle tamamlanır.
 • Doktora ise, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma yeteneği kazandırmak içindir.
 • Master eğitiminin ardından kişi “bilim uzmanı“, ”uzman hekim“, “yüksek mühendis“, “yüksek mimar” gibi unvanlara sahip olur.
 • İkisi de birbiriyle kıyaslanmayacak eğitimlerdir.
 • Doktora tamamlandığı zaman Dr. unvanı alınır. Ancak bu Dr. unvanı tıp hekimliğindeki doktor anlamına gelmemektedir.
 • ALES sınavını kazanan herkes master yani yüksek lisans yapabilir, ancak Doktora yapamaz.
 • Doktora aslında akademik kariyerin bir sürecidir.
Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...