Doçentlik dosyası

Doçentlik Dosyası

Doktora unvanının alınması ardından belirli yayın ve eğitim-öğretim faaliyetleri kriterlerinin karşılanması sonucunda doçentlik başvurusu yapılabilmektedir. Doçentlik dosyası hazırlama ve sınava başvuru süreci, birçok aşamadan oluşan zahmetli bir süreçtir. 2547 sayılı Kanunun 24. maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince, doçentlik sürecini yürütmek Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı tarafından yapılır. Başvuru yapan adaylar, doçentlik dosyası hazırlama kılavuzunda ve ilgili mevzuatta bulunan düzenlemeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.

Üniversitelerarası Kurul Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesinin 6. Maddesi ile Üniversitelerarası Kurul’un 15.10.2004 ve 24.01.2008 tarihli toplantılarında alınan karar uyarınca Özgeçmiş ve Eserler listesinde akademik çalışmaları ile ilgili tüm eserlerin belirtilmesi gerekmektedir. Doçentlik başvuruları https://dbs.yok.gov.tr internet adresinden Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik olarak gerçekleştirilir. Doçentlik başvuruları, eserlerle birlikte elektronik ortamda Üniversitelerarası Kurula yapılır. Belgelerin aslının veya onaylı suretinin ibrazının gerekli olduğu hallerde, bu belgeler posta ile gönderilir. Doçentlik başvuru şartlarının sağlanıp sağlanmadığı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından ilgili bilim/sanat alanlarından görevlendirilen en az iki profesör tarafından yapılan inceleme ile belirlenir. Ancak adayın doçentlik başvuru şartlarını sağlamadığına ilişkin ileri sürülen iddialar Komisyon tarafından incelenir. Komisyon tarafından başvuru şartlarını sağlamadığına karar verilen adayın doçentlik başvurusu iptal edilir.

Başvuru Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

DBS üzerinden yapılan elektronik başvuru sürecinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ayrıca Fiziki Başvuru Dosyası gönderilmeyecektir. Ancak ilgili kurumların sistemlerinden elektronik ortamda alınamayan Öğrenim bilgisi veya Yabancı Dil bilgisi bulunan adayların, ilgili fiziki belgeleri başvuru süresi içinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ayrıca posta/kargo yolu ile veya elden teslim etmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına teslim edilen ilgili fiziki belgenin sistem üzerinden girilen bilgi/belge ile aynı olması gerekmektedir. İlgili belgenin eksik, hatalı, tutarsız veya farklı olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. DBS üzerinden başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, sistem üzerinde hiçbir şekilde başvuru bilgi/belgelerinde ekleme, çıkarma veya düzeltme işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle “Başvuruyu Sonlandır” işlemi yapılmadan önce, sistem üzerinden girişleri yapılan tüm başvuru bilgi/belgelerinin dikkatlice kontrol edilmesi ve doğruluğundan emin olduktan sonra sonlandırma işleminin yapılması gerekmektedir. DBS üzerinde eksik veya hatalı bilgi/belgesi olan adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

Adayların bazı bilgileri, bilginin kaynağı olan ilgili kurumların sistemleri üzerinden (YÖK, ÖSYM, ULAKBİM, TUBİTAK vb.) elektronik ortamda alınacaktır. İlgili kurumların sistemleri üzerinden alınabilen bilgiler, otomatik olarak başvuru ekranına yansıtılacaktır. İlgili kurumun sistemi üzerinden otomatik olarak elektronik ortamda alınan bilgiler güvenli bilgi olarak kabul edilecektir. İlgili kurumlardan alınamayan bilgi/belgelerin giriş işlemleri, adaylar tarafından manüel olarak başvuru sistemi üzerinden yapılacak ve bu bilgiler aday tarafından beyan edilen bilgi olarak kabul edilecektir. Başvuru ekranına yansıtılan ilgili kurum kaynaklı bilgiler değiştirilemez. Bu nedenle ilgili bilgiyi değiştirmek/düzeltmek isteyen adayların, başvuru süresi içinde ilgili kuruma başvurarak bu bilgilerin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Online Destek
1
Nasıl Yardımcı Olabilirim?
Merhaba,
İzmir Tez Merkezine Hoş Geldiniz...