SPSS Analizi SPSS Analizi

HİZMETLERİMİZ

SPSS Analizi

 

 

 

 

 

 

SPSS, verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesinde kullanılan bir programdır. Tez, makale veya projelerinizde anket ve ölçüm gibi yöntem ve veriler kullanıyorsanız ve bunları karşılaştırma, ilişki kurma ve hipotez test etme gibi amaçlarla analiz etmek istiyorsanız SPSS programı kullanmak zorunludur. Verilerin çözümlenmesinde SPSS ile yapacağınız analizlerde, istatistiksel yöntemi belirlemek son derece önemlidir. Yapılan analizlerin değerlendirmelerinde kategorik değişkenler sayı ve yüzdeler ile ifade edilir. İstatistiksel analizler öncesinde verilerin dağılımı incelenir. Sürekli verilerde parametrik testler kullanılırken, kategorik verilerde parametrik olmayan istatistik testleri kullanılır. Analizden çıkan veriler çalışmaların bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerinde yorum, tablo, grafik şeklinde oluşturulur.

 

Anketler vb. veri girişleriniz için topladığınız verileri İzmir Tez Merkezine kargo aracılığıyla iletmeniz veya veri girişleri yapılmışsa mail aracılığıyla ulaştırmanız halinde analizlerinize bağlanabilir ve ölçek ve analizlerin sayısına göre verilecek zaman aralığında analiz sonuçlarınızı teslim alabilirsiniz.

 

Çalışmalarınızda isteğinize göre anket sorularının hazırlanması ve yöntem bölümünün yazımı da tarafımızca gerçekleştirilebilmektedir. Böylece siz müşterilerimiz yalnızca anketlerin sahada uygulanması/deneylerin yapılmasını gerçekleştirmektesiniz. Ayrıca, analiz bitiminde SPSS veri dosyasını (.sav) teslim ediyor, bu sayede danışman hocalarımıza veya jürilere sunabiliyorsunuz.

Ayrıntılı bilgi için: www.izmiristatistik.com