Yüksek Lisans Tezi Yüksek Lisans Tezi

HİZMETLERİMİZ

Yüksek Lisans Tezi

 

 

 

 

 

 

Yüksek lisans tezleri, 4 yıl süren lisans eğitimi ardından akademisyen ya da yüksek lisans mezunu olmak yolunda gerçekleştirilen eğitim sürecinde kapsamlılık ve özgünlük gerektiren bilimsel araştırmalardır. Yüksek lisans öğrenimine devam eden öğrenciler/çalışanlar için bu süreçte danışmanlık hizmeti almak, sürecin daha rahat ve hızlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacaktır. Yüksek lisans araştırmalarının kapsamlı ve doğru bilgileri içeren kaynaklardan oluşması yanı sıra tez yazımının özgün ve akademik bir dille yazılması, tez yazım sürecinde son derece önemlidir.

 

Yüksek Lisans Tezi Nasıl Hazırlanmalıdır?

Yüksek lisans aşamasında olan öğrencilerin resmi danışmanları ile konu belirlemeleri ardından öncelikle tez önerisi hazırlanmaktadır. Tez önerisi, tezin taslağı niteliğinde olan ve çalışmanın amacı, önemi, yöntemi (ölçekler, model vb.), temel kaynakları gibi bölümleri içeren bilgilerden oluşmaktadır. Bu bilgiler, tarafımızdan hazırlandıktan sonra resmi danışmanınıza sunma aşamasına gelmiş olmaktadır. Resmi danışman onayınızı almanız ardından tezin yazım aşamasına geçilebilmektedir. Yazım aşamasında ulusal ve uluslararası kaynakların toplanması, derlenmesi ve gerekli çevirilerin yapılması gerçekleştirilir. Ulaşılan kaynakların tümü, hesap verebilirlik ve açıklık ilkemize göre siz müşterilerimizle paylaşılır ve danışman hocanızın dönüşlerine göre gerekli düzenlemeler gerçekleştirilir. Tüm tez yazım süreci boyunca danışman onayı alarak aşamalar halinde ilerlediğimiz için siz müşterilerimizin mağdur olma olasılığını minimuma indiriyoruz.