İZMİR TEZ MERKEZİ

ÖNEMLİ BİLGİLER

Dipnotlar

 

 

 

 


Tez Nedir ?

Yasa (Kanun) Nedir?

Teori Nedir?

Literatür Taraması Nedir?

Tez Nedir?

Tez Nasıl Yazılır?

Hipotez (Varsayım) Nedir?

İntihal Nedir?